DANMARKS FÆNGSLER
I 360 VIDEO

 

Vælg et Fængsel og gå på opdagelser:

 

VESTRE FÆNGSEL

De fleste indsatte i Venstre Fængsel er varetægtsfængslede. Det betyder, at de er sigtet men
endnu ikke dømt. Fængslet blev første gang taget i brug i 1895 og er Danmarks største arresthus.

 

ØSTFLØJEN

I Østfløjen er der 139 pladser fordelt på fire afdelinger.
Her sidder indsatte indtil de bliver dømt eller flyttet, hvilket nogle gange kan tage år.


Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

FÆNGSELSHOSPITALET

På Vestre Hospital kan man være indsat og indlagt på samme tid.
Her arbejder både sygeplejersker, læger og fængselsbetjente.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

GÅRDEN

Alle indsatte har ret til mindst en times frisk luft om dagen.
På Vestre Fængsel er der 6 gårdtursarealer. De er alle sikret mod undvigelse.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

KIRKEN

Kirken spiller en central rolle i et hvert fængsel og for mange indsatte.
Udover gudstjenester bruges kirken til koncerter, studiegrupper mv. Der er plads til mellem 40-50 indsatte.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

SIKRINGSAFSNIT

I observations- og sikringscelleafsnittet kan betjentene håndtere de indsatte, som enten er til fare for sig selv eller andre.
Afsnittet bruges kun, når alle andre muligheder er opbrugt.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

 

STORSTRØM FÆNGSEL

Storstrøm Fængsel er et af Kriminalforsorgens mest moderne og mest sikrede lukkede fængsler.
Det blev indviet i 2017 og rummer bl.a. en særligt sikret afdeling.

 

FÆLLESSKABSAFDELINGEN

De fleste indsatte afsoner på en fællesskabsafdeling.
Her kan de lave mad og være sociale sammen efter en dag med beskæftigelse.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

SÆRLIGT SIKRET AFDELING

Her sidder indsatte, der af forskellige årsager ikke kan afsone deres straf iblandt andre indsatte.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

BESØGSAFDELING

Besøgsafdeling spiller en afgørende rolle i kriminaltetsforebyggelse.
Afdelingen sikrer trygge rammer, når en indsat får besøg af sin familie.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

BESKÆFTIGELSE

Det er et krav at være i beskæftigelse som indsat.
En normal hverdag med gøremål skaber de bedste rammer for en kriminalitetsfri hverdag efter afsoning.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd

 

FRITIDSAREALER

Storstrøm Fængsel er som en lille lukket landsby.
Med indkøbsmuligheder, sportsanlæg, skole og kirke kan de indsatte skabe en hverdag bag murene.

Brug musen for at se dig omkring. Vi anbefaler, at du ser filmen med lyd